EnglishFrenchDutch
because          
"air is our first         
nutriment & medicine"         
(Hippocrate, 400BC)         
Afdrukken E-mail
Introductie
 
De meeste luchtzuiveringssystemen zijn niet echt gezond o.w.v. de volgende redenen:
  • zij vangen, vermenigvuldigen en ontladen micro-organismen op de mechanische filters
  • zij neutraliseren de negatieve luchtionen

Onze luchtzuiveringssystemen werken volgens het natuurlijke luchtzuiveringsproces van de aarde, dat door de 2000 bliksems, die per seconde in onze atmosfeer voorkomen, geļnitieerd worden     .

 

De bliksems verrijken de lucht met hoge concentraties positieve en negatieve luchtionen maar ook met microconcentraties ozon O3.
 
Wegens de hoge spanning die in de lucht gegenereerd wordt, gaan sommige moleculen, zoals CO2, H2O en N2, een elektron verliezen en zo positieve luchtionen (PLIs) vormen. daarnaast gaan de zuurstof moleculen deze elektronen opvangen en zo superoxide ionen, O2-, ook negatieve luchtionen (NLIs) genoemd, vormen.
 
 

Dankzij de luchtverrijking met ionen gaan alle zwevende luchtcontaminanten, zoals stofdeeltjes, micro-organismen, virussen en allergenen aggregaten bouwen en op de grond of op andere oppervlakten sedimenteren. Hoge concentraties negatieve luchtionen (NLIs) hebben een bacteriostatische werking (zie Luchtionisatie)

 

Dankzij de chemische reacties tussen de luchtionen en de microconcentratie ozon, wordt de lucht bactericide. Zij kan zo niet alleen de micro-organismen doden maar ook de vluchtige moleculen oxideren. Tanimura & al. (1999) en Fan & al (2002) hebben wetenschappelijk dit natuurlijke verschijnsel bevestigd.

 

Het effect van een bliksem kan technologisch door 2 processen gereproduceerd worden :

Na een omweer helpt de hogere luchtionconcentratie ons « dieper » te ademen en de microconcentratie ozon geeft het gevoel dat de lucht "frisser" is !
 

Dichtbij een waterval of op een berg bevat de lucht een hogere concentratie van negatieve luchtionen, wat meerdere positieve effecten op de menselijke gezondheid heeft :

  • activatie & regulatie van onze vitale functies, zoals het immuun- en hormonaalsysteem
  • verhoging van het bloedzuurstofgehalte en bloedfluidisatie
  • psycholgische gezondheid, wellzijn gevoel
 
Tanimura & al. (1999) Bactericidal effect of the combined gases of Negative Air Ions and  Ozone, in  Antibact. Antifung.  Agents, vol 27, N°11, pp713 to 722

 

Fan L. & al. (2002) Interaction of ozone and negative air ions to control micro-organisms, in J. Applied Microbiology, 93 (1), 144-148

 

 
 
 

© 2008 Air Quality Concept