EnglishFrenchDutch
because          
"air is our first         
nutriment & medicine"         
(Hippocrate, 400BC)         
Afdrukken E-mail
 
Toestellen & Producten
 
voor het welzijn en de gezondheid van de woonplaats 
  
 
 

Woonplaats: correctie van de geopatische zones en energetisatie

 
Introductie: zie natuurlijke stralingen
 
 
Geopat
Dozen

van PEN YANG

 
 
 
 

- corrigeren de geopatische zones

- beschermen tegen van buitenaf gepulste
  radiofrequenties (GSM mast, DECT
  telefoons bij de buren,...)
- verhogen het trillingsniveau
  van uw woonplaats
 
Prijs : van €99,00 tot €220,00- BTW inkl
 
 

Geowave

 
 
 
 
 
 
 

- maakt het lichaam ongevoelig
  aan aardstralen en geopatische zones 
- verhoogt het trillingsniveau
  van de woonplaats 
 
in Oostenrijkse ziekenhuizen
gevalideerd en geplaatst !
 
Prijs : vanaf €1.150,00- BTW inkl 
 
 
Lucht: Zuivering & Vitalisatie
 
 
 
Elanra
Ionisatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

pulseert negatieve ionen concentraties boven 250.000 ionen/cm3, wat :

 
- de bloedzuurstofconcentratie verhoogt

- de vitale functies verstevigt
- de luchtwegen ontkiemt

- een gezonde luchtbel rondom ons
  lichaam creërt
 
de enige luchtionisator in de wereld die
als "medisch toestel" geregistreerd wordt !
 
Prijs : vanaf €460,00- BTW inkl.
 
 
Luchtzuivering-
& Ionisatie-
systemen
Expansion Electronic
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

- scheidt met hoge efficiëntie
  de microstofdeeltjes af en doodt
  de microörganismen via elektrofiltratie
  (wasbare filters, geen verbruiksmateriaal) - verrijkt de lucht met negatieve luchtionen
 
Opgelet: dit is een hoog kwaliteits toestel made in Europa.Wij verkopen geen toestellen die in China in massa geproduceerd worden o.w.v. de volgende redenen: kwaliteit, garantie en naverkoopdienst; deze goedkope testellen eisen dikwijls dure verbruiksmaterialen.
 
 
Prijs : vanaf €1500,00- BTW inkl.
 
 
Stadswater : Verzachting en Vitalisatie
(systemen voor centrale leidingen)
 
Een vitaal en helend water, zoals in Lourdes, heeft de volgende eigenschappen:
 • de watermoleculen zijn rechts gepolariseerd, zoals de watermoleculen in onze cellen,
 • het trillingsniveau is ver boven het minimale vitale niveau van 7.000 Bovis eenheden 
Rechts gepolariseerde watermoleculen bouwen bruggen tussen elkaar, wat het groeien van pathogene bacterien remt. Het is de rede waarom een helend water zoals in Lourdes nooit besmet wordt.
 
Stadswater, maar ook het meeste fleswater, is links gepolariseerd en heeft een totaal gebrek aan energie. Indien dit water hard is, zullen zich kleverige "calciet" kristallen vormen. Indien dit water rechts gepolariseerd wordt, worden de "calciet" kristallen in "aragoniet" kristallen omgevormd.
 
Verschillende systemen, die rondom de centrale stadswaterleiding geplaatst moeten worden, werden ontwikkeld om het water rechts te polariseren, zoals:
 • krachtige permanente magneten
 • behuizingen die "geïnformeerde" materialen bevatten 
Het Kalk-O-Magic systeem is een krachtige permanente magneet die:
 • de watermoleculen rechts polariseert
 • het trillingsniveau verhoogt tot 18.000 Boviseenheden
De vitale golven in het water hebben enkel het magnetische gedeelte en ontbreken het elektrisch gedeelte. Het water is daarom niet in evenwicht. Het is niettemin een gunstig systeem om water te ontharden. 
 
Vitaliserend en helend water bevat inderdaad rechts gepolariseerde golven, maar met de 2 gedeelten, elektrische en magnetische, zoals aangeboden door het VitalFlow systeem van PENYANG, dat door  Labo Hagalis (D) als 2de meest efficiënte scoorde van de 300 watervitalisatie toestellen die zij getest hebben.
 
Dit systeem, gewoon door het water te informeren:
 • polariseert de watermoleculen rechts
 • verhoogt zijn trillingsniveau tot 34.000 Boviseenheden
 • verrijkt het water met elektromagnetische golven die perfect uitgebalanceerd zijn, zoals de 7 lichtfrequencies
 

VitalFlow

van PEN YANG

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- polariseert uw stadswater rechts
- verhoogt het trillingsniveau
  tot 34.000 Boviseenheden
- verrijkt het met perfect
  uitgebalanceerd elektromagnetische
  golven, zoals de 7 lichtfrequenties
- verzacht het stadswater
- geeft een betere smaak aan het water
- ideaal voor het koken,  het wassen van
  kledij en voor lichaamsverzorging
 

Prijs :

- voor een kraan : €220,00- BTW inkl.

- voor een centrale leiding :
  vanaf €995,00- BTW inkl.
 
 

Kalk-O-Magic

 
 
 
 
 
 
 
 

- polariseert uw stadswater rechts
- verhoogt zijn trillingsniveau
  tot 18.000 Boviseenheden
- verzacht het stadswater
- geeft een betere smaak aan het water
 
Prijs :

- voor een kraan : € 82,00-

- voor een centrale leiding :
  vanaf 665,00- BTW incl;
 
 

Stadswater : Zuivering en Vitalisatie
(systemen voor een waterkraan)

 
De volgende waterzuiveringsystemen beantwoorden aan de voorschriften van de "Vincent bioelektronika": een zuiverend en vitaliserend water moet:
 • licht gemineralsieerd zijn (<120mg/L) om de afvalproducten van onze cellen en weefsels te kunnen afvoeren,
 • reducerend, dus verrijkt met elektronen, zijn,
 • een licht zure pH hebben.
Het is fundamenteel te weten dat mineralen in een links gepolariseerd en niet geënergetiseerd water niet door ons lichaam opgenomen kunnen worden. Enkel de mineralen in ons voedsel kunnen opgenomen worden. Een rechts gepolariseerd water is meer biocompatibel en laat een gedeeltelijke opname van de watermineralen door ons lichaam toe (zie Kalk-O-Magic).
 
Om de concentratie van mineralen maar ook van toxische moleculen, zoals pesticides en zware metalen te reduceren, gebruiken deze 2 systemen omgekeerde osmose membranen. Een actieve koolfilter zorgt na deze behandeling voor het afscheiden van moleculen kleiner dan watermoleculen, zoals chloor en ammoniak. Een vitalisatiesysteem kan als laatste stap het water herstructureren, rechts polariseren en zijn trillingsniveau verhogen.
 
Indien uw centrale waterleiding al met een VitalFlow of Kalk-O-Magic systeem behandeld is, is de waterkwaliteit al optimaal voor het wassen en het koken van voedsel. Indien U nog een extra zuivering- en vitalisatiesysteem voor drinkwater wenst, en indien uw dagelijks verbruik van drinkwater laag is, is een systeem zonder buffertank, zoals het QuickWater systeem, optimaal.
 
Indien uw centrale waterleiding niet met een VitalFlow of Kalk-O-Magic systeem uitgerust is en indien U een grote verbruiker van stadswater bent, is het BestWater systeem aanbevolen.
 

Naturaquell Active

 
 
 
 
 
 
(doc in voorbereiding)

 
- eenvoudig monteren en demonteren,
  met ingebouwde overdrukpomp
- zonder buffertank, levert altijd vers
  geosmoseerd en gevitaliseerd water
- waterkwaliteitsensor via  geleidbaarheids-
  meting die altijd een hoog kwaliteitswater
  garandeert.
 
 
 

BestWater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(doc in voorbereiding)


- vast systeem met buffertank van 5 of 12L

- hoge kwaliteitsfiltratie met 3 stappen voor
  de omgekeerde osmose membramen
  en 3 stappen erna
- vitaliseert het water met biofotonen en
  met de 7 lichtfrequenties
- trillingsniveau boven 36.000 Boviseenheden
 
één van de meest
performante en professionnele
waterzuiverings- en vitalisatiesystemen
op de markt  !
 
 
Tafelwater : Water & Omgeving Vitalisatie
 
Het vitaliseren en het rechts polariseren van fles- of kraanwater kan eenvoudig door een   TC Energy karaf of glas uitgevoerd worden. De karaf straalt ook een vitaliserende energie in een radius van 2m rondom.  Indien U deze mooie en design karaf in het midden van uw tafel plaatst, zal zij zeker door iedereen rondom de tafel bewonderd worden !
 

Glaskaraf
TC Energy

 
 
 
 
 
 
  

- een gekleurde levensbloem wordt
  in de bodem van de karaf ingedrukt
- energetiseert het water
  tot 25.000 Boviseenheden
  
andere producten: glazen en thee set
 
 

Prijs : € 59,00 BTW inkl

 
Voedsel en Dranken : vitalisatie
 
Het meeste voedsel en drinken is links gepolariseerd en hebben een trillingniveau lager dan 7.000 Boviseenheden, wat met de vitaliteitsdrempel overeenkomt. De VitalFood vitaliserende  keramiekschaal van PENYANG revitaliseert uw voedsel en drinken tot een trillingniveau ver boven de 7.000 Boviseenheden. Alle aroma's worden zo vrijgelaten. Een test met een licht zure wijn of appel zal U onmiddelijk overtuigen !
 

VitalFood

vitaliserende
schaal
van PEN YANG
 
 
 
 

- verhoogt het trillingniveau van voedsel
  en dranken boven 7.000 Boviseenheden
- polariseert die rechts
- laat de aroma's vrij
- versnelt het rijpen van fruit en groenten

 
  
Prijs : vanaf €115,00BTW inkl.
 
  

VitalSlab

van PENYANG

 
 
 
 

- draagbaar vitaliserend plaatje

- te plaatsen onder uw glas of bord,
  overal waar U ernaartoe gaat ! 
 
 
 
Prijs : €18.00- BTW inkl.
 
 
Stralingen : 50 Hz Elektromagnetisch velden: bescherming  
 
De 50 Hz elektromagnetisch velden zijn ook links gepolariseerd. De VitalPlug 50Hz polariseert die rechts, wat die onschadelijk maakt. Indien uw huis volledig door deze velden besmet wordt,  is het ook mogelijk een Bioruptor voor de zekering van de besmettende kabel te plaatsen, wat de spanning van de kabel zal afhalen indien geen stroom gevraagd wordt.
 

Vital Plug 50 Hz

van PENYANG

 
 
 
 

polariseert de 50Hz velden in uw huis rechts, wat die onschadelijk maakt
 
 
 
Prijs : €170.00- BTW inkl 
 
 

BioRuptor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
meer info

zet de elektrische spanning op de besmettende kabel af indien geen stroom gevraagd wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijs : €150.00- BTW inkl. 
 
 
 
Stralingen: radiofrequenties, gepulste van buiten
 

GeoPat Dozen

van PENYANG

 
 
 
 

De Geopat dozen polariseren de gepulste radiofrequenties rechts die uw huis doordringen, wat die minder storend maken. Zij storen het doordringen van de vitale stralingen
 niet.
Prijs : van €99,00 tot €220,00- BTW inkl
 
 

Swisshield Stof

 
 
 
 
  

Fysieke bescherming tegen gepulste radiofrequenties: te plaatsen als gordijn tegen de vensters of te gebruiken als stof voor een baldakijn om boven een bed op te hangen
  
Prijs : van €65,00 tot €75,00-/m BTW inkl (1x2.5m)
 
 

Yshield Verf

 
 
 
  
 

Verf met koolpoeder om de buiten- en binnenmuren te beschermen
 
 
  
Prijs : van €75,00 tot €84,00-/L BTW inkl 
 
 

Electro Behang

 
 
 

Behangpapier voor het verminderen van het doordringen van gepulste radiofrequenties door de muren.
 
Prijs : €55,00- / rol BTW inkl. (0.6x10m)
 
 
Stralingen : GSM, DECT & Computer : bescherming
 

Handy Sticker

van PENYANG

 
 
 
 
 
 

Geïnformeerde klevende pastille
 
Encefalogramtesten hebben bewezen dat de beta golven in onze hersenen, die normaal gezien door de GSM opgewekt worden, niet meer opgewekt worden na bescherming van uw GSM met deze pastille.
 
Prijs : €24,00- BTW inkl 
 
 
Oorkit
Aero99

 

voorbereiding)
  

De kabel van deze oorkit eïndigt op een smalle plastiekbuis die enkel de akoestische golven verder doorlaat.
 
Prijs : €49,50- BTW inkl 
 
 

CRP Sticker

van PENYANG

 
 
 
 

- beschermt tegen de stralingen van
  computerschermen
- 2 x pastilles te kleven op de NW en ZO
  hoeken van uw scherm, als U naar de
  scherm kijkt;
 
Prijs : €36,00- BTW inkl. 
 
 
 
Lichaamsverzorging: ontspanning, opheffing van de energetische blokkeringen, herstellen van  het  acido-basisch evenwicht
 
Energyflux
Mat

van PENYANG

 
 

- heft alle energetische blokkeringen op
  na een 1/4h erop te liggen

- herstelt het acido-basisch evenwicht

- ontspannende werking
- ideaal net voor het slapen gaan
 
Prijs : €499,00- BTW inkl  
 
 
Mental
Booster

 

 
 
 
 

- pulseert 7.5 Hz golven, wat de ontspanning
  en de concentratie bevordert
- te dragen op uw lichaam, in een zak
 
 
Prijs : €89,00- BTW inkl.  

VitalSalt

van PENYANG

 
 
 
 
 

Basisch minerale zout te gebruiken voor mondspoeling na elke maaltijd
 
- verstevigt de tanden en depolariseren die,
  wat de oplossing van tandamalgamen
  vermijdt
- bevordert het acido-basische evenwicht
 
Prijs : €32,00- BTW inkl.  
  
 
Lichaamsverzorging: herstellende en diepe slaap
 

Lits Hüsler

 
 

 

 
 

- 100% natuurbedden met optimale
  ontspanning van de wervelkolom
- alle materialen laten de transparatie door
 
Prijs: op aanvraag 
Sleep
Booster
 
 
 
 

meer info


- pulseert 0.5 Hz golven, wat de diepe slaap
  bevordert

- wordt onder het kussen geplaatst

- ideaal om een gestoorde slaapcyklus
  te herstellen
 
Prijs : €89,00- BTW inkl. 
 
 
Lichaamsverzorging : pijn stillen
 
De magneten werden al tijdens de oudheid voor hun pijstillende werking gekend; Auris biedt een heel mooi en breed gamma van textielbanden en andere textielmaterialen die heel krachtige Neodyme magneten bevatten.
 
Auris
Neodyme
magneten:
Medimag
gamma
 
  

Neodyme magneten die in een comfortabele en wasbare stofband of stofmateriaal ingekapseld zijn
 
  
Prijs: zie bijgevoegde document 
Auris 
Neodyme
magneten:
Actiflux
gamma
 

Neodyme magneten met velcro te fixeren op een comfortabel en wasbare stofband of stofmateriaal
 
 
Prijs: zie bijgevoegde document 
 
 
 
Lichaamsverzorging: huidbescherming
 
VitalCream

van PEN YANG

 
 
 
 

- beschermende & helende zalf
- bevat avocado-olie en panthenol
- gefabriceerd met geënergetiseerd
  PEN YANG water
 
 
Prijs : €32,00- BTW inkl.
 
 
Voertuig : brandstofverbruikreductie, bescherming tegen elektrosmog & vitaliteit
 

Car – Bio – Kat

van PENYANG

 
 
 
 

- polariseert de brandstofmoleculen rechts

- reduceert het brandstofverbruik
  met een paar procenten

- beschermt tegen electrosmog
- vermijdt vermoeidheidsrisico's

- reduceert de schadelijkheid van
  de uitlaatgassen
 
Prix : €99,00- BTW inkl. 
 
 
 

© 2008 Air Quality Concept