EnglishFrenchDutch
because          
"air is our first         
nutriment & medicine"         
(Hippocrate, 400BC)         
Afdrukken E-mail

 
 

Cyclonische Lucht Klimatisatie Systemen

(CLKS)

 

een uniek luchtklimatisatiesysteem en luchtontvochtiger:
 
  zonder mechanische filter !
  met efficiënte stof & micro-organismen afscheiding !
  met rechtstreeks afvoer van de condensaten
naar de riolering !
  sanitair design - 100% RVS !

 

 

Inhoud:

1. Inleiding
2. Procesbeschrijving

3. Kenmerken

4. CLKS modellen & respectieve locaties

5. Stofdeeltjes afscheidingsefficiëntie 

6. Micro-organismen afscheidingsefficiëntie

7. Ontvochtigingsefficiëntie

8. Voordelen van het CLKS

9. Aanbeveling in de AFNOR normen  

 

 

1. Inleiding

 
Het  “Cyclonische Lucht Klimatisatie Systeem” (CLKS) is een uniek Air Conditioning Systeem omdat het niet alleen de lucht T° en vochtgehalte kan regelen maar ook zwevende stofdeeltjes groter dan 0.5µm en micro-organismen kan centrifugeren en afvoeren, en dit zonder mechanische filter en dus zonder verstoppingrisico.

 

Dankzij het sanitaire design van een CLSK, volledig in RVS (304 of 316) uitgevoerd, kan het in de ruimte, die geclimatiseerd moet worden, geďnstalleerd worden.

 

2. Procesbeschrijving [ top ]

 
De CLKS kan in 2 secties verdeeld worden:
 • de onderste sectie, die de luchtinlaat (1) en 1 of 2 batterijen (2) van koelspiralen bevat

 • de bovenste sectie, die de luchtuitlaat (9), de ventilator (7) en, indien noodzakelijk, de verwarmingsspiralen of de elektrische verwarming bevat (8)

De lucht wordt door de ventilator (7) gedwongen langs de koelspiralen naar beneden (3) te stromen; de condensaten en de contaminanten worden op extreem hoge snelheid gecentrifugeerd en bouwen op de wand van de cycloon (4) een waterfilm die continu onderaan, via de sifon (5), afgevoerd wordt; de lucht wordt dan in de binnenschouw (6) naar boven gezogen en eventueel opgewarmd door  verwarmingsspiralen of een elektrische verwarming (8)

 
De introductie van koelspiralen in een CLKS heeft 3 hoofdvoordelen ten opzichte van een standaard cycloon:

 

1. omdat de helling van de koelspiralen heel klein is en de lucht langs de spiralen moet stromen, is de centrifugale kracht veel hoger dan in een standaard cycloon, waarin de helling van de luchtstroom 45° groot is. Als gevolg daalt de stofafscheidingsdrempel van 5µm tot 0.5µm. Dit betekent dat micro-organismen en aerosolen ook afgescheiden kunnen worden.

 

2. daar de aanwezigheid van de spiralen turbulentie in de cycloon reduceert, is de drukval in een cyclonische warmtewisselaar lager dan in een standaard cycloon.

 

3. dankzij de watercondensatie en centrifugatie, wordt een permanente waterfilm op de cycloonwand gebouwd, die continu de zwevende contaminanten verwijdert.

 

Standaard Cycloon:

 

 

Deeltjes

afscheidingsdrempel  > 5µm   

CLKS:

 

 

Deeltjes

afscheidingsdrempel  > 0.5 µm

 

  

3. Kenmerken [ top ]
 • Het volledige systeem is in Roest Vrij Staal 304 of 316 gebouwd.
 • Alle mogelijke koelvloeistoffen, zoals glycolwater, freon en vloeibare stikstof, kunnen gebruikt worden.
 • De luchtvochtigheid kan gewoon door waterverneveling in de luchtinlaat verhoogd worden.
 • Het systeem kan heel éénvoudig gereinigd worden: ofwel manueel met een hogedrukreiniger na het demonteren van de bovenste sectie, ofwel automatisch (CIP systeem) door het vernevelen van warm water (met of zonder detergent) in de luchtinlaat. De ventilator moet dan werken om het reinigingsmiddel door het ganse systeem te verspreiden. Een CIP cyclus is verplicht indien kleverige materialen aanwezig zijn.
 • Indien negatieve temperaturen bereikt moeten worden, kunnen de koelspiralen éénvoudig en snel ontdooid worden:
  - Voor glycol water, door het isoleren en het hercirculeren van het glycolwater.
  - Voor freon, door het kort circuleren van warme freon in de koelspiralen, die aan de uitlaat van de compressor afgetapt wordt.
 • Ijsvorming is veel lager dan in standaard systemen daar de condensaten snel afgevoerd worden.
4. CLKS modellen & respectieve locaties [ top ]
 
Dankzij zijn sanitaire design, volledig in RVS (304 of 316) uitgevoerd, kan een CLKS in de ruimte zelf, die geclimatiseerd moet worden, geďnstalleerd worden.

 

4.1.  Locatie buiten de ruimte:

 
De CLKS kan ofwel op het dak, ofwel naast het gebouw geplaatst worden. Daar geen onderhoudsplaats rondom zijn compacte structuur noodzakelijk is, kan een CLKS is een kleine technische ruimte geďnstalleerd worden.

 
4.2.  Locatie in de lokaal:
 

Dankzij hun sanitaire design, dat volledig in RVS 304 of 316 uitgevoerd wordt, kan een CLKS in het lokaal zelf geďnstalleerd worden.

 

4.2.1. Airec’Cold®  design

 
Het Airec'Cold® model, indien in het lokaal geďnstalleerd, heeft enkel een luchtverdelingkanaal nodig om de lucht in de ruimte optimaal te verspreiden.

 

 

Beschikbare maten: 300, 500, 1000, 1600, 2500, 3500, 5000, 7500, 10.000, 12.500 m3/u

 

Tot 3500m3/u, zijn de cyclonen met koelgroep, op skid, met koelgroep en sturing, leverbaar.
 

 

4.2.2. Airec’Art®design
 

Het Airec'Art® model werkt zonder kanaal. Het is een toren met Airec’Cold® ingebouwd in zijn bovenste gedeelte. De cycloon zuigt de gecontamineerde lucht op een hoogte van ongeveer 3m en verdeelt die via het onderste gedeelte op lage luchtsnelheid (< 0.3m/s) door een geperforeerde plaat. 

Het Airec’Art®  model is voornamelijk aanbevolen voor brede ruimten daar het lucht blaast in de volume waar de mensen werken, zonder hen te storen.

 

 

                        

Beschikbare maten: 1000, 2500, 5000, 7.500, 10.000 m3/u

 

 

 

 

Vismarkt   

« La Marée »

(Rungis, F)

72 x Airec’Art 5000

 

 

5. Stofdeeltjes afscheidingsefficiëntie  [ top ]

 
Dankzij de hoge centrifugale kracht en de lage turbulentie kunnen deeltjes even klein als 0.5 µm efficiënt afgescheiden worden.


De afscheidingsefficiëntie is afhankelijk van het vochtgehalte. Hoe hoger het vochtgehalte, hoe hoger de afscheidingsefficiëntie.

 

De watercondensatie helpt om de hydrofiele moleculen en de heel fijne deeltjes, die alleen niet kunnen gecentrifugeerd worden, mee te vangen.

 

Wat “Clean Room” betreft,  kunnen klassen ISO 8 zonder extra mechanische filters bereikt worden indien het vochtgehalte voldoende is.

 

 

Validatie studie: Operatiekamer in het “hôpital de la Croix-Rousse” te Lyon

 

Een Airec'Cold 1000, die boven een operatiekamer geďnstalleerd wordt, circuleert de lucht op 38 vol/u in een bevolkte ruimte:

 • Kamervolume:                    30mł                                 
 • Luchtdebiet:                        1150mł/u                          
 • Luchtwisselingen:                38 vol/u                             
 • Verse-luchtwisselingen:       10 vol/u                    
 • [deeltjes > 0.5 µm] t=0 :      25 x 106 deeltjes/m3

Resultaten:

 • > 99,9% afscheiding voor deeltjes > 5µm
 • > 60% afscheiding voor deeltjes > 0.5µm

6. Micro-organismen afscheidingsefficiëntie  [ top ]

 
Dankzij de hoge centrifugale kracht worden micro-organismen efficiënt en rechtsreeks naar de riolering via de waterfilm afgevoerd.

 

De Aireco cycloon, die continu lucht in een bevolkte ruimte recirculeert, kan de micro-organismenconcentratie in de lucht onder de 40 CFU/m3 reduceren, met afscheidingsrendementen in de cycloon boven de 99.9%.

 

Validatie studie: Operatiekamer in het “hôpital de la Croix-Rousse” te Lyon 

 

Een Airec'Cold 1000, die boven een operatiekamer geďnstalleerd wordt, circuleert de lucht op 38 vol/u in een bevolkte ruimte:
 
Kamervolume:                    30mł

Luchtdebiet:                        1150mł/u

Luchtwisselingen:                38 vol/u

Verse-luchtwisselingen:       10 vol/u

               

Resultaten:

 

Tijd (min)

PCA (cell/m3)

Sabouraud (cell/m3)

0

694

6

20

28

0

40

22

0

60

33

0

Efficiëntie max

97 %

100 %

 

7. Ontvochtigingsefficiëntie  [ top ]

 
Dankzij zijn hoge centrifugale kracht worden de kleine waterdruppeltjes, die in de cycloon meegezogen en gevormd worden, deftig afgescheiden. Indien de ruimte veel warmte emitteert, moet de lucht uit de cycloon niet opgewarmd worden. Indien de ruimte geen warmte emitteert, moet de lucht via de warme spiralen of elektrische weerstand opgewarmd worden vooraleer hij de cycloon verlaat.

 

De volgende foto’s tonen een cycloon in werking in een afvulruimte van een zuivelindustrie, waar stoom tijdens een sterilisatie cyclus geëmitteerd wordt. De cycloon kan na een paar minuten de mist verwijderen en de vullijn oppervlaktes droogmaken. Na ongeveer een half uur zijn al de oppervlaktes in de ruimte (vloer, plafond, wanden, apparatuur) volledig droog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het water, dat uit de sifon komt, is bijna steriel, daar de hoge centrifugale kracht een aantal micro-organismen kapot kan maken:

 

 

8. Voordelen van het CLKS  [ top ]
 

   heel hoge micro-organismen (> 99.9%) en stofafscheiding (> 0.5µm) gewoon via condensatie & centrifugatie en rechtstreekse evacuatie naar de riolering.

   geen vaste & vloeibare materiaal accumulatie in de cycloon dankzij de hoge wrijvingskracht  (luchtsnelheid tot 10-15m/s).

   geen filter => geen verstoppings- en besmettings- risico.

   lage drukval ( < 300 Pa) en geen drukval stijging.

   efficiënte ontvochtiging met rechtstreekse condensaten evacuatie.

   ontgeuren dankzij condensatie van hydrofiele geurachtige moleculen.

   stevig & sanitair design: 100% Roest Vrij Staal (304 of 316) - geen dode hoeken.

   eenvoudige en korte CIP en ontdooiingcyclus (optie).

   geen onderdelen te wisselen, behalve de ventilator: geen onderhoud.

   weinig plaatsinname – geen plaats rondom nodig voor onderhoud.

   luchtkanalen niet verplicht: het systeem kan in de ruimte zelf geďnstalleerd worden.

 

9. Aanbeveling in de Franse AFNOR normen NFS 90-351 voor clean rooms    [ top ]

AFNOR NFS 90-351

Clean Rooms in Gezondheidsinstellingen

Annex F

“Beheersen van lucht kwaliteit”

(extracten)

 
« Andere typen van processen die zich op andere fysische separatieprocessen, zoals de lucht centrifugatie en condensatie baseren, kunnen gebruikt worden om de contaminatie in clean rooms te beheersen. »

 

 
 

© 2008 Air Quality Concept