EnglishFrenchDutch
because          
"air is our first         
nutriment & medicine"         
(Hippocrate, 400BC)         
Afdrukken E-mail
Hoe wordt de luchtkwaliteit door onze aarde en
het heelal beïnvloed ?

 

Het is essentieel te begrijpen dat de elektromagnetische mens in een elektromagnetische omgeving leeft, dat hij zich in harmonie met de stralingen afkomstig van de aarde en van het heelal ontwikkeld heeft en dat deze vitale elektromagnetische omgeving in evenwicht moet blijven.

 

Deze bewustwording zal U helpen om beter te begrijpen dat wij dringend moeten stoppen de lucht met allerlei contaminanten te besmetten, waarvan de meest gevaarljke de kunstmatige stralingen zijn. De meeste mensen zijn nog niet bewust dat wij elektromagnetische wezens zijn.

 

Dit hoofstuk zal U ook helpen de afkomst van de luchtionen en van de gepulseerde stralingen van extreem lage frequenties en de verspreiding van golven in onze atmosfeer beter te begrijpen.

 

1. De aarde

2. De atmosfeer

3. De interactie aard-ionosfeer

3.1. Een gigantische condensator

3.2. Een gigantische resonator

3.3. Een gigantische golfreflector

 

1. De aarde

 

De aarde bestaat uit een interne kern (D), een externe kern (C), een mantel (B) en een schors (A).

 

 

A >

 
 
B >

 

 
C >
 
 
D >

 

 

Onderdeel

Structuur

Bestanddelen

Afstand
vanuit het aardcentrum

(km)

 

Dikte

(km)

T

(°C)

Interne kern

 

vast

 

0-1280

1280

5000

Externe kern

 

vloeibaar

Fe, Ni

1280-3480

2200

 

Mantel

 

vloeibaar

marmer

3480-6330

2850

 

Aardschors

vast

 

6330-6370

12 à 60

(gemid.. 40)

 

 

De externe kern, die uit ijzer bestaat, draait sneller dan de interne kern. De wrijving tussen deze twee kernen en de convectiestromen in de externe kern creëren een magnetisch veld van een hoge intensiteit, dat de aarde in een gigantische magneet met een Noord en Zuid pool omvormt.

 

 

Het aards magnetisch veld wordt in milliGauss (mG) of nanoTesla (nT) en het gradiënt van magnetisch veld in nT/m uitgedrukt. 1mG = 100nT.

 

Het aards magnetisch veld heeft een waarde van 300mG rond de evenaar en van 600mG rond de polen. Het speelt een fundamentele rol in de stimulatie en het biologische evenwicht van de metabolische functies van onze cellen. Op de plaatsen waar deze velden door geologische verschijnselen (wateraders, aardbreuken,…) of metallische massa’s (voertuig, ketel, radiateur,…) gestoord worden, kan onze gezondheid erdoor aangetast worden indien wij een aantal uren erop staan of liggen, voornamelijk tijdens de slaapfase.

 

De aarde bestaat ook uit radioactieve elementen die, tijdens hun degradatie, alpha, beta en gamma radioactieve stralingen uitzenden. (zie "de radioactiviteit »)

 

De aarde zendt ook stralingen in de microgolffrequenties uit, die tellurische stralingen genoemd worden. Deze stralingen traceren lijnen op onze aarde die Noord-Zuid en West-Oost georiënteerd zijn en die dus onze aarde in ruiten verdelen. De kruisingen van deze lijnen, voornamelijk op een geologische stoorzone, zoals wateraders en aardbreuken, kunnen tot gezondheidsstoornissen lijden (zie “de kosmo-tellurische stralingen”).

 

2. De atmosfeer

 

Indien de grenzen van onze atmosfeer zich op 1000km hoog bevinden, kan de mens maar tot een hoogte van 10km erin leven, een luchtlaag die de troposfeer genoemd wordt. Het feit dat onze troposfeer quasi vrij van gevaarlijke stralingen is, is een echt mirakel.

 

 

De zon en de andere planeten zenden inderdaad naar de aarde extreem agressieve “zonnewinden” op hoge snelheid uit, die niet alleen uit corpusculen (stroom van elektronen, neutronen en protonen) maar ook uit stralingen, zoals de g en X stralingen, de UV-C, UV-B, UV-A, het zichtbare licht, de infrarode stralingen en de kosmische stralingen bestaan.

 

De troposfeer vangt alleen de voedende stralingen, zoals de UV-A, de zichtbare licht, de infrarode stralingen en de kosmische stralingen. De agressieve stralingen worden door meerdere beschermende luchtlagen tegenhouden:

 

 

Beschermende luchtlagen

Afstand vanaf de aarde oppervlakte

(km)

 

Rol

1ste Van Allen’s gordel

 

20.000

houdt de elektronen tegen

2de Van Allen’s gordel

 

3500

houdt de protonen en neutronen tegen

Ionosfeer

60 à 600

absorbeert de gamma en X stralingen door het uittrekken van elektronen uit de luchtmoleculen, wat positieve luchtionen creëert.

 

Stratosfeer

10 à 50

absorbeert 99% van de UV-C en een groot gedeelte van UV-B door het omzetten van zuurstof in ozon, wat de « Ozonlaag » creëert ; het legt de verwarming van de stratosfeer uit als men van de aarde afstand neemt.

 

 

De kosmische stralingen, die microgolven zijn, traceren lijnen op onze aarde die Noord-West / Zuid-Oost en Noord-Oost / Zuid-West georiënteerd zijn en die dus onze aarde in diagonale ruiten verdelen. De kruisingen van deze lijnen, voornamelijk op een geologische stoorzone, zoals wateraders en aardbreuken, kunnen tot gezondheidsstoornissen lijden (zie “de kosmo-tellurische stralingen”).

 

3. De interactie “aarde – ionosfeer”

 

3.1. Een gigantische condensator

 

De aardradioactiviteit zendt elektronen uit, die zich op zijn oppervlakte met zuurstof moleculen (O2) binden om negatieve ionen (O2-) te bouwen. Zo heeft is aardoppervlakte negatief geladen. De ionosfeer, die met positieve ionen geladen is, is positief geladenl. Omdat de luchtlaag tussen de aardoppervlakte en de ionosfeer niet geleidend is, kunnen zij met een gigantische condensator vergeleken worden, waarin meer dan 2000 bliksems per seconde geproduceerd worden.

 

Boven de aardoppervlakte, zijn er in de lucht 5 positieve ionen voor 4 negatieve ionen.

 

De luchtionen zijn essentieel voor de « luchtzuivering » en voor de « versterking van onze vitale functies ».

 

De luchtionen elektrificeren inderdaad de luchtcontaminanten, wat hun aggregatie en hun attractie op geaarde oppervlakten veroorzaakt. Die kunnen ook de vluchtige moleculen oxideren en dus de lucht ontgeuren. Dit is “het natuurlijke luchtzuiveringsproces»!

 

Het werd wetenschappelijk bewezen dat de Negatieve Luchtionen  essentieel zijn om ons lichaam te helpen zijn natuurlijk evenwicht terug te vinden, om een aantal vitale functies, zoals de lichaamsoxygenatie en het immuunsysteem te activeren en te versterken, om een aantal essentiële mechanismen, zoals neuronhormonen productie en bloedcirculatie te beheren, en om onze psychologische gezondheid te stabiliseren en te verbeteren. De Negatieve Luchtionen zijn dus even essentieel als vitamines en oligo-elementen, ook op lage concentratie. Daarom, worden zij “de luchtvitamines” genoemd ! Hoe hoger hun concentratie, hoe zuiverder  de lucht en hoe hoger  de zuurstof concentratie in ons bloed.

 

De mensen hebben zich ontwikkeld in een ionrijke omgeving, essentieel voor hun gezondheid. Maar sinds de industriële revolutie, hebben de luchtpollutie en het betonneren van de grond de concentratie van Negatieve luchtionen in de steden en in de industriële zones drastisch gereduceerd. In onze huiskring neutraliseren de synthetische materialen, de elektrische toestellen, zoals computers en TVs, sigarettenrook en airconditioning-systemen, heel snel de Negatieve luchtionen. Het gebrek aan Negatieve luchtionen in de lucht verzwakt niet enkel ons immuun- en endocriensysteem maar verarmt ook drastisch de luchtkwaliteit.(zie “Luchtionisatie” )

 

3.2. Een gigantische resonator

 

Elke bliksem produceert gepulseerde golven van extreem lage frequenties, die in resonantie met de aarde treden. Deze gepulseerde golven, die “Schumann golven” genoemd worden, zijn stationair en blijven heel lang stabiel.
 

 

Gepulseerde golven

 

De fundamentele resonantiefrequentie is 7.83 Hz en de andere liggen tussen 0.5 en 42 Hz. Zij hebben zonder twijfel de ontwikkeling van de menselijke hersenen georchestreerd, met de 7.83 Hz als fundamentele frequentie voor zijn gezondheid. (zie «Natuurlijke stralingen »)

 

3.3. Een gigantische golfreflector

 

De aardoppervlakte en de ionosfeer spelen ook de rol van reflector voor radiofrequenties, die op de lichtsnelheid van 300,000,000m/s in de stratosfeer-troposfeer ruimte zich verspreiden. Zij nemen minder dan een vijfde van seconde om rond de aarde te reizen!

 

Sinds 50 jaar is de intensiteit van radiofrequenties met een factor één miljard gestegen. De mens heeft steeds meer problemen om in deze “elektrosmog” zijn eigen resonantiefrequenties te vinden en steeds meer wetenschappelijke studies bewijzen dat zij onze gezondheid kunnen aantasten (zie “Kunstmatige stralingen”).

 

© 2008 Air Quality Concept